Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Εγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα ροδακινιάς, μηλιάς, αχλαδιάς για το 2017.

Κατευθυνόμενος ψεκασμός ζιζανίων.   
Diquat    Ροδακινιά (30)
Reglone 20 SL
Μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο με μεταφυτρωτική δράση επαφής. Εφαρμόζεται με ομοιόμορφο ψεκασμό του φυλλώματος των ζιζανίων με 30-50 λίτρα νερό ανά στρέμμα, χαμηλή πίεση (μέχρι 1atm, 15 psi) και μπεκ τύπου σκούπας. Οταν η εφαρμογή γίνεται με χειροκίνητο ψεκαστήρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μικρότερος όγκος νερού (το λιγότερο 20 λίτρα/στρ). Να αποφεύγεται η επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού με το φύλλωμα και τα άλλα πράσινα μέρη των δένδρων .

Glufosinate     Ροδακινιά (14)
Basta 15 SL

Μη εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο με δράση επαφής σε ετήσια και πολυετή ζιζάνια. Εφαρμόζεται με αυστηρά κατευθυνόμενο ψεκασμό των ζιζανίων με 50 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα (ανάλογα με τον όγκο των ζιζανίων), πίεση χαμηλότερη από 2 atm (30 psi) και μπεκ τύπου σκούπας.
Δεν πρέπει να ψεκάζονται ούτε να φθάνουν σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού σε πράσινα μέρη των καλλιεργούμενων φυτών.
Υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια επηρεάζουν θετικά τη δράση του φαρμάκου.
Για καλύτερα αποτελέσματα δεν πρέπει να ακολουθήσει βροχή 6 ώρες μετά την εφαρμογή του.
Δεν επιδρά σε ζιζάνια που φυτρώνουν μετά την εφαρμογή του.
Glyphosate  Ροδακινιά (7)
Roundup 36 SL
Μη εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο με διασυστηματική δράση σε ετήσια και πολυετή ζιζάνια. Εφαρμόζεται με ψεκασμό των ζιζανίων με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα, πίεση χαμηλότερη από 2 atm (30 psi) και μπεκ τύπου σκούπας. Για την καταπολέμηση ετήσιων ζιζανίων ο ψεκασμός γίνεται όταν αυτά βρίσκονται σε ζωηρή ανάπτυξη, ενώ για τα πολυετή όταν βρίσκονται στην άνθιση ή λίγο μετά. Να μη γίνεται ψεκασμός αν αναμένεται βροχή σε λιγότερο από 6 ώρες.
Να μην χρησιμοποιείται με ακάθαρτο ή σκληρό νερό.
Είναι φυτοτοξικό για τα καλλιεργούμενα φυτά αν έλθει σε επαφή με το φύλλωμα, με τρυφερούς βλαστούς, κορμούς νεαρών δένδρων (πράσινος φλοιός), παραφυάδες ή μη επουλωμένες πληγές. 
Να μην επιτρέπεται βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων, ακόμα και όταν αυτά έχουν ξεραθεί. Η εφαρμογή να γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα στραγγιστικά κανάλια.
Κατευθυνόμενος ψεκασμός ζιζανίων. Ζιζάνια από νεαρό στάδιο (ετήσια) μέχρι λίγο μετά την άνθηση (πολυετή). Δόση: 150-1000 κ.εκ. σκευ./στρ
Για ετήσια ζιζάνια δόση 150-200 και για πολυετή 500-1000 κ.εκ. σκευ./στρ (βλέπε ετικέτα).
Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε νεαρές φυτείες (ηλικίας κάτω των 3 ετών).
Glyphosate/MCPA Ροδακινιά (15)
Allegory SL
Πώληση από καταστήματα μέχρι 22/2/2017 χρήση από αγρότες μέχρι 1 χρόνο μετά.
Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο φυλλώματος για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών και πλατύφυλλων) ζιζανίων σε διάφορες καλλιέργειες καθώς και για την αντιμετώπιση των λαίμαργων στην ελιά. Συνδυασμός ενός μη εκλεκτικού ζιζανιοκτόνου (glyphosate) και ενός ορμονικού (MCPA). Εφαρμογές με 25 - 40 λίτρα σκευ./στρ. σε καλλιέργειες και 20 - 40 λίτρα σκευ./στρ. περιφερειακά καλιεργειών ή ακαλλιέργητων εκτάσεων. Ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας την επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος.
Το προϊόν μπορεί να βλάψει ευαίσθητες καλλιέργειες (σταυρανθή, ψυχανθή, κολοκυνθοειδή, ηλίανθο, μαρούλι, τεύτλα, τομάτα, αμπέλι, στραμώνιο, καπνά, καλλωπιστικά και καρποφόρους θάμνους, γι΄αυτό αποφύγετε την επαφή του προϊόντος με τις καλλιέργειες αυτές, ακόμη και με τη μορφή αερομεταφερόμενων σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος και μην το εφαρμόζετε όταν οι ευπαθείς καλλιέργειες βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 20 μέτρων.
Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους οπωρώνες από το 3ο-4ο έτος φύτευσής τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών.
MCPA
Limcpa Forte SL
Μεταφυτρωτικό, διασυστηματικό, ζιζανιοκτόνο φυλλώματος της ομάδας των φαινοξυαλκανοϊκών για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων. Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα των ζιζανίων. Μετακινείται διασυστηματικά στους φυτικούς ιστούς. Ομοιόμορφος μεταφυτρωτικός ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 40-60 λίτρα νερό ανά στρέμμα. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).
Ψεκασμός φυλλώματος (μεταφυτρωτικά). Όταν έχουν φυτρώσει τα ζιζάνια και βρίσκονται σε ανάπτυξη. Δόση: 240-320 κ.εκ. σκευ./στρ
Η μεγάλη δόση εφαρμόζεται την άνοιξη σε λειβάδεια και βοσκοτόπους αγρωστωδών.
Glyphosate 25%   diflufenican 4%
Lenns SCΔιασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων καθώς και ορισμένων πολυετών ζιζανίων, με δράση επαφής και υπολειμματική διάρκεια δράσης.
Μίγμα δυο δραστικών ουσιών, το οποίο απορροφάται κατά τη βλάστηση των σπόρων των ζιζανίων και μειώνει αισθητά την αναβλάστηση των ζιζανίων.
Εφαρμόστε το προιόν όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής ανάπτυξης ώστε να διευκολυνθεί η μεταφορά του στα υπόγεια μέρη του φυτού.
Εφαρμογές με όγκο ψεκ.υγρού 10-40 λίτρα/ στρέμμα. Ψεκασμός χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού με το φύλλωμα των καλλιεργειών, με χαμηλή πίεση (1-1,5 bar) και με μπεκ που δεν επιτρέπουν το σχηματισμό πολύ λεπτών και πτητικών σταγονιδίων, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα διασποράς του ψεκαστικού υγρού.
Να μη γίνεται ψεκασμός εάν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες ή όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι. Σε ακρόδρυα πυρηνόκαρπα και σταφύλια εφαρμόζεται πριν την άνθηση.
Κατευθυνόμενος ψεκασμός μεταξύ των γραμμών. Όταν έχουν φυτρώσει τα ζιζάνια και βρίσκονται σε ανάπτυξη. Δόση: 200-300 κ.εκ. σκευ./στρ
Για καθολική εφαρμογή (σε όλη την έκταση) δόση 300-400 κ.εκ. σκευ./στρ.Πρέπει να αποφεύγεται η επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος. Εφαρμογές από το 3ο έτος.ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ:αγριάδα, αγριοκαρώτο, αγριοκριθάρι, αγριολαθούρι κοινό, αγριοντοματιά, αγριοράδικο, αγριοτρίφυλλο, αγχούζα, ακονυζιά μικρή, αλμυρίδι, αναγαλλίδα, βερόνικα, βλήτα, βρωμολάχανο, γαλατσίδα μεγάλη, δωδεκάνθι, επιλόβιο, ζωχοί, ζωχός, ήρα, καλεντούλα, καρδαμίνα, καψέλλα, κεράστιο, κίρσιο, κολλητσίδα κυρτόκαρ., κολλητσίδα μεγαλοκαρ., κολλητσίδα μικρόκαρ., λάμιο πορφυρό, λάπαθο, λουβουδιά, μαρτιάκος, μελίλωτος, μηδική, μουχρίτσα, μουχρίτσα μικρή, παπαρούνα κοινή, παπαρούνα μικρόκαρ., πεντάνευρο, πόα κοινή, πολυκόμπι, ραπανίδα, σετάρια πράσινη, σετάριες, σινάπι άγριο, σινάπι ήμερο, Ψεκασμός εδάφους επιφανειακά.σισύμπριο, σκαρολάχανο, στελλάρια, τάτουλας, τριβόλι, χαμομήλι, χοιροβότανο
Ψεκασμός εδάφους επιφανειακά.
Pendimethalin
Stomp Aqua 455 CS
Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Εφαρμόζεται ανάλογα με την καλλιέργεια, στο λήθαργο, προσπαρτικά με ενσωμάτωση, με ενσωμάτωση πριν τη μεταφύτευση, προφυτρωτικά στην επιφάνεια του εδάφους ή νωρίς μεταφυτρωτικά. Οι μικρότερες δόσεις συνιστώνται για ελαφριά εδάφη, χαμηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία και μικρούς πληθυσμούς ζιζανίων. Επειδή η δράση του σκευάσματος επηρεάζεται σημαντικά από την εδαφική υγρασία, συνιστάται να γίνεται άρδευση 24-48 ώρες μετά την εφαρμογή του. Εφόσον υπάρχουν φυτρωμένα ζιζάνια στον αγρό (στάδιο μεγαλύτερο από την εμφάνιση των κοτυληδόνων) θα πρέπει προηγουμένως να καταστραφούν με σκαλίσματα ή βοτανίσματα ή με κατάλληλο μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο. Σε αμπελώνες που έχει γίνει εφαρμογή του σκευάσματος δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων. Περιέχει pendimethalin και μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Propyzamide
Kerb Flo 400 SC
Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο. Εφαρμογή με κατευθυνόμενο ψεκασμός μεταξύ των γραμμών. Προφυτρωτικά των ζιζανίων. Δόση: 187,5 κ.εκ. σκευ./στρ με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού/στρέμμα.
Napropamide
Devrinol 45 SC
Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των αμιδίων με προφυτρωτική δράση σε αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Απορροφάται από τις ρίζες και μεταφέρεται ακροπεταλίως.
Αναστέλλει την ανάπτυξη των ριζών και των φυτών γενικά.
Εφαρμόζεται με ψεκασμό του εδάφους με 40-50 λίτρα νερό ανά στρέμμα, πίεση μέχρι 3 atm (45 psi) και μπεκ τύπου σκούπας.
Συνιστάται, αν δεν προβλέπεται βροχή σε 1-7 ημέρες μετά την εφαρμογή, να γίνεται ενσωμάτωση με τεχνητή βροχή σε βάθος 2,5-5 εκ. Η δόση εφαρμογής ποικίλει ανάλογα με τον τύπο του εδάφους (οι μικρές δόσεις στα ελαφρά εδάφη). Να αποφεύγεται η χρήση του σε πολύ ξηρικά και αμμώδη εδάφη και σε εδάφη με οργανική ουσία πάνω από 10%.
Ψεκασμός εδάφους επιφανειακά. Προφυτρωτικά. Δόση: 900-1000 κ.εκ. σκευ./στρ
Εφαρμόζεται μόνο του σε γυμνό έδαφος ή σε συνδυασμό με μεταφυτρωτικό αν υπάρχουν φυτρωμένα ζιζάνια. Σε νέες φυτείες μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πριν τη φύτευση με ενσωμάτωση σε βάθος 5 εκ. (οι ρίζες να μην έρχονται σε επαφή με το ψεκασμένο έδαφος).
Oxyfluorfen   Ροδακινιά (21)
Goal 48 SC
Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο με προφυτρωτική και νωρίς μεταφυτρωτική δράση επαφής.
Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα από το στάδιο του σπόρου μέχρι τα 2-4 φύλλα.
Εφαρμόζεται με ψεκασμό του εδάφους (το οποίο θα πρέπει να είναι ποτισμένο) ή και των ζιζανίων με 60 λίτρα νερού ανά στρέμμα, πίεση χαμηλότερη από 2 atm (30 psi) και μπεκ τύπου σκούπας. Να αποφεύγεται η χρήση του σε οργανικά εδάφη.
Ψεκασμός φυλλώματος
Propaquizafop    10% . Ροδακινιά (30)
Agil 10 EC
Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο με διασυστηματική δράση σε αγρωστώδη ζιζάνια. Εφαρμόζεται με ψεκασμό των ζιζανίων με 20-60 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα, πίεση χαμηλότερη από 2-3 atm (45 psi) και μπεκ τύπου σκούπας.
Quizalofop-p-ethyl  Ροδακινιά (30)
Jaguar 5 EC
Ψεκασμός φυλλώματος (μεταφυτρωτικά). Στάδιο ζιζανίων από 2 φύλλα μέχρι τέλος αδελφώματος. Δόση: 100-300 κ.εκ. σκευ./στρ
Για ετήσια ζιζάνια δόση 100-140 και για πολυετή 200-300 κ.εκ. σκευ./στρέμμα.
Να αποφεύγεται ο ψεκασμός κατά τις ώρες της ημέρας που φυσά έντονα.
Με 500lt ψεκαστικού διαλύματος, ψεκάζουμε περίπου 30 στρέμματα επί των γραμμών.
Προσοχή!!! Να μην ψεκάζεται κανένα μέρος του δένδρου.
Παρότι πιστεύεται ότι εφόσον ο κορμός του δέντρου έχει ξυλοποιηθεί τα ζιζανιοκτόνα δεν προκαλούν πλέον προβλήματα, στην πράξη πολλές φορές έχει διαπιστωθεί το αντίθετο , καθώς παρατηρούνται σχισίματα στους κορμούς ειδικά μετά από εφαρμογές glyphosate ,τα οποία σχισίματα αποτελούν είσοδο για διάφορα ξυλοφάγα έντομα τα οποία δημιουργούν στην πορεία δευτερογενείς εντομολογικές προσβολές.
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα!
Φοράτε μάσκα σωματιδίων.
Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα- γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά.
Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.
Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανάκτηση ενέργειας.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα και εφόσον δεν υπάρχει νερό για να ξεπλύνετε τα χέρια σας, τρίψτε τα με χώμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!! ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΓΕΩΠΟΝΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ Η ΤΟΝ ΓΕΩΠΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΣΤΕ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Οδηγία Περιφερειακού κέντρου ελέγχου για εξώασκο ροδακινιάς.

Εκδόθηκε από το Περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών και ποιοτικού ελέγχου Θεσσαλονίκης οδηγία για τον εξώασκο ροδακινιάς .

Την οδηγία θα την βρείτε  εδώ

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Εξώασκος–κορύνεο ροδακινιάς και ζιζανιοκτονία

Έχουμε ανοδο της θερμοκρασίας τις τελευταίες μέρες.

Θερμοκρασίες πάνω από 5 °C συνοδευόμενες από βροχή, ομίχλη και δροσιά είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για τη δραστηριοποίηση των μολυσμάτων (βλαστοσπόρια, κονίδια) των ασθενειών του εξώασκου και του κορύνεου. Το ευπαθές στάδιο της ροδακινιάς για την πραγματοποίηση μολύνσεων είναι το φούσκωμα των οφθαλμών.

Επειδή το παραπάνω στάδιο είναι μία διαδικασία η οποία διαρκεί από 5-10 ημέρες, ανάλογα με την περιοχή ,την ποικιλία, και τις μεταβολές της θερμοκρασίας ,συνιστάται στους παραγωγούς να λάβουν μέριμνα ώστε οι ροδακινεώνες να είναι συνεχώς καλυμμένοι με τα παρακάτω μυκητοκτόνα καθ’ όλη τη διάρκεια του φουσκώματος.

Η παρακολούθηση του βλαστικού σταδίου των δένδρων θα πρέπει να γίνεται από οφθαλμούς που βρίσκονται στα ψηλότερα σημεία των δένδρων μιας και αυτοί είναι οι πρώτοι που φουσκώνουν.

Ενδεικτικά, κάποιες από τις ποικιλίες που ξεκινούν πρώτες είναι οι παρακάτω:

ΦΡΑΝΣΟΥΑ, ΛΟΛΙΤΑ, ΕΡΛΥ ΜΠΟΜΠΑ, ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΣΑΜΜΕΡ, ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΤΑΙΜ κα.

Να σημειωθεί ότι η πρωιμότητα στην παραγωγή δεν συνδέεται απαραίτητα με την πρωιμότητα στην ανθοφορία. 

Σε καμιά περίπτωση δεν λαμβάνουμε υπόψη το βλαστικό στάδιο εξασθενημένων δένδρων (γερασμένα/άρρωστα).

Λίγο πριν το φούσκωμα (ανάλογα με τις αναμενόμενες θερμοκρασίες) ή κατά την έναρξη του φουσκώματος να πραγματοποιηθεί ψεκασμός με σκεύασμα που περιέχει:

Ziram 76% (διάφορα σκευάσματα): 300 gr/100lt νερού 

Dodine (Syllit 544 SC): 165 κ.εκ. σκευ./στρ 

8-10 ημέρες μετά τον 1ο ψεκασμό και εφόσον οι θερμοκρασίες θα είναι >5 oC να γίνει επανάληψη του παραπάνω ψεκασμού .

Ανάλογα με τις διακυμάνσεις του καιρού αυτό το στάδιο μπορεί να έχει μέχρι και πολύ μεγάλη διάρκεια.

Σε αγροκτήματα που καλλιεργούνται ταυτόχρονα ποικιλίες διαφορετικής πρωιμότητας ο πρώτος ψεκασμός να γίνει στην έναρξη του φουσκώματος της πρωιμότερης ποικιλίας, ή εφόσον υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν ψεκασμοί με βάση το κατάλληλο στάδιο για κάθε ποικιλία.

Η χρήση προσκολλητικού ειδικά για την περίπτωση του Ziram βοηθάει να έχουμε πληρέστερη και ομοιόμορφη κάλυψη του ψεκαστικού διαλύματος στα φυτά.

Περισσότερα για τον εξώασκο των πυρηνοκάρπων μπορείτε να βρείτε εδώ

Πρέπει επίσης τις επόμενες μέρες να έχουμε υπ΄όψιν μας ότι πρέπει να κάνουμε και ζιζανιοκτονία στα ροδάκινα.

Περισσότερα για την ζιζανιοκτονία στα ροδάκινα θα βρείτε εδώ..

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

Ανθράκωση μαρουλιού. Microdochium panattonianum

Η ασθένεια προκαλείται από το μύκητα Microdochium panattonianum.

Είναι από τις σημαντικότερες ασθένειες του μαρουλιού.

Ο μύκητας επίσης προκαλεί προβλήματα σε καλλιέργειες αντιδιού, ραδικιού, σέσκουλου, μαϊντανού, σέλινου σταμναγκαθιού και αγκινάρας).

Στο μαρούλι, αρχικά προκαλεί μικρές (3 mm), υδαρείς κηλίδες στα εξωτερικά παλαιότερα φύλλα ,ειδικά στα τέσσερα πρώτα φύλλα που είναι αυτά της εγκατάστασης και αμέσως μετά την μεταφύτευση ακουμπούν στο χώμα.

Οι κηλίδες μεγαλώνουν, κιτρινίζουν και είναι συνήθως ακανόνιστες-γωνιώδεις και τέλος γίνονται καστανές και νεκρώνονται.

Από τις αλλοιώσεις που προκαλούνται πολλές φορές όταν οι συνθήκες το ευνοούν έχουμε δευτερογενείς προσβολές από βακτήρια λόγω του ότι έχει δημιουργηθεί πηγή εισόδου για αυτά.

Όταν η προσβολή είναι έντονη οι κηλίδες ενώνονται και προκαλούν σημαντική νέκρωση των φύλλων και πολλές φορές καθηλώνουν  την ανάπτυξη όλου του φυτού.

clip_image002[1]

Σοβαρός νανισμός μαρουλιού που επηρεάστηκε από ανθράκωση.

 

Τελικά ο ιστός στις κηλίδες ξεραίνεται και γίνεται λεπτός σαν χαρτί ενώ στο κέντρο αποκολλάται δίνοντας την εικόνα ‘τρύπας από σκάγια’.

clip_image004[1]

Κηλίδες στα φύλλα από ανθράκωση σε μαρούλι

 

Οι κηλίδες συνήθως είναι συγκεντρωμένες κατά μήκος των κύριων νευρώσεων των κατώτερων φύλλων (Ειδικά στα μαρούλια τύπου ρομάνα και όχι μόνο .Ευαισθησία παρατηρήσαμε και σε γαλλικές σαλάτες, σε iceberg και παρατηρήσαμε ότι έχει σχέση και με την ποικιλία).

Στο κύριο νεύρο εμφανίζονται επιμήκεις σκούρες καστανές ελαφρώς βυθισμένες κηλίδες που είναι ποιο έντονες στη κάτω επιφάνεια των φύλλων.

Στα φυτάρια η προσβολή αν είναι πρώιμη και έντονη καταλήγει σε νέκρωση. Συνθήκες ανάπτυξης καιρό και συνδέεται με βροχερή άνοιξη

Ο μύκητας μπορεί να επιβιώσει μέχρι και για 4-10 χρόνια ως μικροσκληρώτια στο έδαφος. Η ανθράκωση παθογόνο απαιτεί δροσερό, υγρές συνθήκες για τη μόλυνση και τα συμπτώματα της ανάπτυξης ως εκ τούτου συνδέονται με βροχερό καιρό.

Προσβολές όμως έχουμε και μέσα στο καλοκαίρι ειδικά όταν η εγκατάσταση συνοδεύεται με υπερβολικό νερό και στρεσάρισμα των φυτών ,κυρίως σε φυτεύσεις που γίνονται μεσημεριάτικα και υπάρχει άμεση ανάγκη για πότισμα , αλλιώς μπορεί να υπάρχει μεγάλο ποσοστό αποτυχίας εγκατάστασης της καλλιέργειας.

clip_image006[1]

clip_image008[1]

clip_image010[1]

Πιτσίλισμα από νερό μετακινεί τα μικροσκληρώτια και τα κονίδια από το έδαφος πάνω στα φύλλα, με αποτέλεσμα την μόλυνση.

Βέλτιστη θερμοκρασίες για την ανάπτυξη της ασθένειας είναι περίπου 18-20 ° C

Τα συμπτώματα μπορούν να εμφανιστούν 4 έως 8 ημέρες μετά την μόλυνση.

Αντιμετώπιση

  • Απαραίτητη η λήψη μέτρων τα οποία συντελούν στην προστασία των φυτών από προσβολές όπως

1)Αποφυγή φύτευσης της καλλιέργειας σε χωράφια με ιστορικό της ασθένειας

2) Αποφυγή φύτευσης σε χωράφια με κακή στράγγιση

3) Εναλλαγή με άλλες καλλιέργειες τις οποίες δεν προσβάλλει ο μύκητας.

Για την ορθολογική αντιμετώπιση του παθογόνου χρειάζεται εναλλαγή καλλιεργειών για περίοδο 2-4 ετών κατ΄ελάχιστο. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται μείωση του μολύσματος.

Για μια εντατική εκμετάλλευση όμως αυτό είναι πρακτικά πάρα πολύ δύσκολο και δεν αποκλείει με μια πιθανή επαναμόλυνση την γρήγορη επανεγκατάσταση της ασθένειας.

4) Χρήση συστημάτων άρδευσης όπως η στάγδην που δεν συμβάλλουν στο βρέξιμο των φύλλων .

Η άποψη μου για το πότισμα με αυλάκια είναι συγκεχυμένη και θεωρώ ότι μπορεί να γίνει εφόσον το χωράφι έχει μικρό μήκος , άρα μπορεί να στραγγίζει εύκολα , είναι ελαφρύ με χαμηλή περιεκτικότητα σε ιλύ και ικανοποιητική οργανική ουσία , παράγοντες που επιτρέπουν στο χώμα να μην σφραγίζει.

  • Αντιμετώπιση του παθογόνου με χημικά μέσα

Όπου η ασθένεια είναι ήδη εγκατεστημένη και οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εξέλιξή της (υγρός και ψυχρός καιρός η αναμενόμενη βροχή με πιτσίλισμα) ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας με την εφαρμογή σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων .

Αυτό είναι απαραίτητο ακόμη και σε μικρές προσβολές προκειμένου η ασθένεια να μην εξαπλωθεί και εγκατασταθεί στην καλλιέργεια γιατί όπως αναφέρθηκε μπορεί μετά να γίνει χρόνιο πρόβλημα .

Η φυτοπροστασία πρέπει να περιλαμβάνει εγκεκριμένα σκευάσματα για την καλλιέργεια που να περιέχουν

Boscalid pyraclostrobin (Signum)   

Mancozeb    

Metiram       

και σκευάσματα χαλκού εφόσον οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν φοβόμαστε πιθανές τοξικότητες σε παλιά φύλλα από αυτόν.

  • Αποφυγή πηγών μολύσματος

1)Αντιμετώπιση ζιζανίων που ενδεχομένως να είναι ξενιστές περιμετρικά του χωραφιού

2)Αποφυγή εκτέλεσης εργασιών στο χωράφι όταν υπάρχει υπερβολική υγρασία προκειμένου να μην μεταδώσουμε το μόλυσμα μέσω των εργατών με την μετακίνηση λάσπης .

3)Απομάκρυνση των υπολειμμάτων της καλλιέργειας όταν διαπιστωθεί η παρουσία της ασθένειας με σκοπό την μείωση του μολύσματος.

4)Αύξηση του χρόνου αναμονής μεταξύ διαδοχικών φυτεύσεων ή σπορών με σκοπό την καλύτερη αποσύνθεση των υπολειμμάτων της καλλιέργειας.

clip_image012[1]

clip_image014

clip_image016

clip_image018

Πηγές:

1.Vegetable Diseases .A colour handbook . Steven T. Koike, Peter Gladders, Albert O.Paulus

2.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΛΙ

Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

Εγκεκριμένα μυκητοκτόνα μηλιάς για το έτος 2013

boscalid 25,2% pyraclostrobin 12,8%
Bellis WG
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 7
Ο μέγιστος όγκος ψεκαστικού υγρού χρησιμοποιείται με τη μικρότερη δόση, ώστε η δόση ανά στρέμμα να είναι σταθερή (80 γρ σκευ./στρ). Επανάληψη ψεκασμών ανά 10-14 ημέρες.
 
Φουζικλάδιο μηλιάς    53-80 γρ σκευ./100 λίτρα νερό      
Ωίδιο    53-80 γρ σκευ./100 λίτρα νερό    
Χρησιμοποιείται κυρίως στον τελευταίο ψεκασμό πριν την συγκομιδή για τις ασθένειες ψυγείου στις οποίες είναι εξαιρετικό.
bupirimate 25%
Nimrod 25 EC
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 21
Η δόση, σε καμμία περίπτωση, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 60 κ.εκ./στρ. Μεσοδιάστημα εφαρμογών 14 ημέρες.
 
Ωίδιο    40-60 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό      
    Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής.    

Φουζικλάδι μηλιάς

Φουζικλάδιο μηλιάς
Venturia inaequalis
Η σοβαρότερη μυκητολογική ασθένεια της μηλιάς είναι το φουζικλάδιο της μηλιάς που οφείλεται στον μύκητα Venturia inaequalis του οποίου η ατελής μορφή, που είναι και η παρασιτική φάση του παθογόνου, ονομάζεται Spilocaea pomi (συν. Fusicladium dendriticum).
Προσβάλλει εκτός από την μηλιά, την μουσμουλιά και είδη του γένους Sorbus και Pyracantha.
Κατά την παρασιτική φάση το μυκήλιο του παθογόνου αναπτύσσεται μόνο ανάμεσα στην εφυμενίδα και την επιδερμίδα.
Είναι ευρύτατα διαδεδομένη σε όλες τις μηλοπαραγωγικές περιοχές.
Η ασθένεια είναι γνωστή και με τα ονόματα βούλα ή μουτζούρα ή εσχάρωση.
Γίνεται συστηματική καταπολέμηση της ασθένειας διότι:

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΟΜΟ DIABROTICA VIRGIFERA ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ημαθίας εκδόθηκε ανακοίνωση σχετική με την ισχύ της απόφασης για τον καθορισμό ζωνών για το έντομο Diabrotica Virgifera  στην καλλιέργεια του καλαμποκιού.

Την σχετική ανακοίνωση θα την βρείτε εδώ: