Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Εγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα ροδακινιάς, μηλιάς, αχλαδιάς για το 2017.

Κατευθυνόμενος ψεκασμός ζιζανίων.   
Diquat    Ροδακινιά (30)
Reglone 20 SL
Μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο με μεταφυτρωτική δράση επαφής. Εφαρμόζεται με ομοιόμορφο ψεκασμό του φυλλώματος των ζιζανίων με 30-50 λίτρα νερό ανά στρέμμα, χαμηλή πίεση (μέχρι 1atm, 15 psi) και μπεκ τύπου σκούπας. Οταν η εφαρμογή γίνεται με χειροκίνητο ψεκαστήρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μικρότερος όγκος νερού (το λιγότερο 20 λίτρα/στρ). Να αποφεύγεται η επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού με το φύλλωμα και τα άλλα πράσινα μέρη των δένδρων .

Glufosinate     Ροδακινιά (14)
Basta 15 SL

Μη εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο με δράση επαφής σε ετήσια και πολυετή ζιζάνια. Εφαρμόζεται με αυστηρά κατευθυνόμενο ψεκασμό των ζιζανίων με 50 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα (ανάλογα με τον όγκο των ζιζανίων), πίεση χαμηλότερη από 2 atm (30 psi) και μπεκ τύπου σκούπας.
Δεν πρέπει να ψεκάζονται ούτε να φθάνουν σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού σε πράσινα μέρη των καλλιεργούμενων φυτών.
Υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια επηρεάζουν θετικά τη δράση του φαρμάκου.
Για καλύτερα αποτελέσματα δεν πρέπει να ακολουθήσει βροχή 6 ώρες μετά την εφαρμογή του.
Δεν επιδρά σε ζιζάνια που φυτρώνουν μετά την εφαρμογή του.
Glyphosate  Ροδακινιά (7)
Roundup 36 SL
Μη εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο με διασυστηματική δράση σε ετήσια και πολυετή ζιζάνια. Εφαρμόζεται με ψεκασμό των ζιζανίων με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα, πίεση χαμηλότερη από 2 atm (30 psi) και μπεκ τύπου σκούπας. Για την καταπολέμηση ετήσιων ζιζανίων ο ψεκασμός γίνεται όταν αυτά βρίσκονται σε ζωηρή ανάπτυξη, ενώ για τα πολυετή όταν βρίσκονται στην άνθιση ή λίγο μετά. Να μη γίνεται ψεκασμός αν αναμένεται βροχή σε λιγότερο από 6 ώρες.
Να μην χρησιμοποιείται με ακάθαρτο ή σκληρό νερό.
Είναι φυτοτοξικό για τα καλλιεργούμενα φυτά αν έλθει σε επαφή με το φύλλωμα, με τρυφερούς βλαστούς, κορμούς νεαρών δένδρων (πράσινος φλοιός), παραφυάδες ή μη επουλωμένες πληγές. 
Να μην επιτρέπεται βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων, ακόμα και όταν αυτά έχουν ξεραθεί. Η εφαρμογή να γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα στραγγιστικά κανάλια.
Κατευθυνόμενος ψεκασμός ζιζανίων. Ζιζάνια από νεαρό στάδιο (ετήσια) μέχρι λίγο μετά την άνθηση (πολυετή). Δόση: 150-1000 κ.εκ. σκευ./στρ
Για ετήσια ζιζάνια δόση 150-200 και για πολυετή 500-1000 κ.εκ. σκευ./στρ (βλέπε ετικέτα).
Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε νεαρές φυτείες (ηλικίας κάτω των 3 ετών).
Glyphosate/MCPA Ροδακινιά (15)
Allegory SL
Πώληση από καταστήματα μέχρι 22/2/2017 χρήση από αγρότες μέχρι 1 χρόνο μετά.
Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο φυλλώματος για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών και πλατύφυλλων) ζιζανίων σε διάφορες καλλιέργειες καθώς και για την αντιμετώπιση των λαίμαργων στην ελιά. Συνδυασμός ενός μη εκλεκτικού ζιζανιοκτόνου (glyphosate) και ενός ορμονικού (MCPA). Εφαρμογές με 25 - 40 λίτρα σκευ./στρ. σε καλλιέργειες και 20 - 40 λίτρα σκευ./στρ. περιφερειακά καλιεργειών ή ακαλλιέργητων εκτάσεων. Ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας την επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος.
Το προϊόν μπορεί να βλάψει ευαίσθητες καλλιέργειες (σταυρανθή, ψυχανθή, κολοκυνθοειδή, ηλίανθο, μαρούλι, τεύτλα, τομάτα, αμπέλι, στραμώνιο, καπνά, καλλωπιστικά και καρποφόρους θάμνους, γι΄αυτό αποφύγετε την επαφή του προϊόντος με τις καλλιέργειες αυτές, ακόμη και με τη μορφή αερομεταφερόμενων σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος και μην το εφαρμόζετε όταν οι ευπαθείς καλλιέργειες βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 20 μέτρων.
Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους οπωρώνες από το 3ο-4ο έτος φύτευσής τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών.
MCPA
Limcpa Forte SL
Μεταφυτρωτικό, διασυστηματικό, ζιζανιοκτόνο φυλλώματος της ομάδας των φαινοξυαλκανοϊκών για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων. Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα των ζιζανίων. Μετακινείται διασυστηματικά στους φυτικούς ιστούς. Ομοιόμορφος μεταφυτρωτικός ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 40-60 λίτρα νερό ανά στρέμμα. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).
Ψεκασμός φυλλώματος (μεταφυτρωτικά). Όταν έχουν φυτρώσει τα ζιζάνια και βρίσκονται σε ανάπτυξη. Δόση: 240-320 κ.εκ. σκευ./στρ
Η μεγάλη δόση εφαρμόζεται την άνοιξη σε λειβάδεια και βοσκοτόπους αγρωστωδών.
Glyphosate 25%   diflufenican 4%
Lenns SCΔιασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων καθώς και ορισμένων πολυετών ζιζανίων, με δράση επαφής και υπολειμματική διάρκεια δράσης.
Μίγμα δυο δραστικών ουσιών, το οποίο απορροφάται κατά τη βλάστηση των σπόρων των ζιζανίων και μειώνει αισθητά την αναβλάστηση των ζιζανίων.
Εφαρμόστε το προιόν όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής ανάπτυξης ώστε να διευκολυνθεί η μεταφορά του στα υπόγεια μέρη του φυτού.
Εφαρμογές με όγκο ψεκ.υγρού 10-40 λίτρα/ στρέμμα. Ψεκασμός χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού με το φύλλωμα των καλλιεργειών, με χαμηλή πίεση (1-1,5 bar) και με μπεκ που δεν επιτρέπουν το σχηματισμό πολύ λεπτών και πτητικών σταγονιδίων, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα διασποράς του ψεκαστικού υγρού.
Να μη γίνεται ψεκασμός εάν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες ή όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι. Σε ακρόδρυα πυρηνόκαρπα και σταφύλια εφαρμόζεται πριν την άνθηση.
Κατευθυνόμενος ψεκασμός μεταξύ των γραμμών. Όταν έχουν φυτρώσει τα ζιζάνια και βρίσκονται σε ανάπτυξη. Δόση: 200-300 κ.εκ. σκευ./στρ
Για καθολική εφαρμογή (σε όλη την έκταση) δόση 300-400 κ.εκ. σκευ./στρ.Πρέπει να αποφεύγεται η επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος. Εφαρμογές από το 3ο έτος.ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ:αγριάδα, αγριοκαρώτο, αγριοκριθάρι, αγριολαθούρι κοινό, αγριοντοματιά, αγριοράδικο, αγριοτρίφυλλο, αγχούζα, ακονυζιά μικρή, αλμυρίδι, αναγαλλίδα, βερόνικα, βλήτα, βρωμολάχανο, γαλατσίδα μεγάλη, δωδεκάνθι, επιλόβιο, ζωχοί, ζωχός, ήρα, καλεντούλα, καρδαμίνα, καψέλλα, κεράστιο, κίρσιο, κολλητσίδα κυρτόκαρ., κολλητσίδα μεγαλοκαρ., κολλητσίδα μικρόκαρ., λάμιο πορφυρό, λάπαθο, λουβουδιά, μαρτιάκος, μελίλωτος, μηδική, μουχρίτσα, μουχρίτσα μικρή, παπαρούνα κοινή, παπαρούνα μικρόκαρ., πεντάνευρο, πόα κοινή, πολυκόμπι, ραπανίδα, σετάρια πράσινη, σετάριες, σινάπι άγριο, σινάπι ήμερο, Ψεκασμός εδάφους επιφανειακά.σισύμπριο, σκαρολάχανο, στελλάρια, τάτουλας, τριβόλι, χαμομήλι, χοιροβότανο
Ψεκασμός εδάφους επιφανειακά.
Pendimethalin
Stomp Aqua 455 CS
Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Εφαρμόζεται ανάλογα με την καλλιέργεια, στο λήθαργο, προσπαρτικά με ενσωμάτωση, με ενσωμάτωση πριν τη μεταφύτευση, προφυτρωτικά στην επιφάνεια του εδάφους ή νωρίς μεταφυτρωτικά. Οι μικρότερες δόσεις συνιστώνται για ελαφριά εδάφη, χαμηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία και μικρούς πληθυσμούς ζιζανίων. Επειδή η δράση του σκευάσματος επηρεάζεται σημαντικά από την εδαφική υγρασία, συνιστάται να γίνεται άρδευση 24-48 ώρες μετά την εφαρμογή του. Εφόσον υπάρχουν φυτρωμένα ζιζάνια στον αγρό (στάδιο μεγαλύτερο από την εμφάνιση των κοτυληδόνων) θα πρέπει προηγουμένως να καταστραφούν με σκαλίσματα ή βοτανίσματα ή με κατάλληλο μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο. Σε αμπελώνες που έχει γίνει εφαρμογή του σκευάσματος δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων. Περιέχει pendimethalin και μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Propyzamide
Kerb Flo 400 SC
Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο. Εφαρμογή με κατευθυνόμενο ψεκασμός μεταξύ των γραμμών. Προφυτρωτικά των ζιζανίων. Δόση: 187,5 κ.εκ. σκευ./στρ με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού/στρέμμα.
Napropamide
Devrinol 45 SC
Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των αμιδίων με προφυτρωτική δράση σε αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Απορροφάται από τις ρίζες και μεταφέρεται ακροπεταλίως.
Αναστέλλει την ανάπτυξη των ριζών και των φυτών γενικά.
Εφαρμόζεται με ψεκασμό του εδάφους με 40-50 λίτρα νερό ανά στρέμμα, πίεση μέχρι 3 atm (45 psi) και μπεκ τύπου σκούπας.
Συνιστάται, αν δεν προβλέπεται βροχή σε 1-7 ημέρες μετά την εφαρμογή, να γίνεται ενσωμάτωση με τεχνητή βροχή σε βάθος 2,5-5 εκ. Η δόση εφαρμογής ποικίλει ανάλογα με τον τύπο του εδάφους (οι μικρές δόσεις στα ελαφρά εδάφη). Να αποφεύγεται η χρήση του σε πολύ ξηρικά και αμμώδη εδάφη και σε εδάφη με οργανική ουσία πάνω από 10%.
Ψεκασμός εδάφους επιφανειακά. Προφυτρωτικά. Δόση: 900-1000 κ.εκ. σκευ./στρ
Εφαρμόζεται μόνο του σε γυμνό έδαφος ή σε συνδυασμό με μεταφυτρωτικό αν υπάρχουν φυτρωμένα ζιζάνια. Σε νέες φυτείες μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πριν τη φύτευση με ενσωμάτωση σε βάθος 5 εκ. (οι ρίζες να μην έρχονται σε επαφή με το ψεκασμένο έδαφος).
Oxyfluorfen   Ροδακινιά (21)
Goal 48 SC
Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο με προφυτρωτική και νωρίς μεταφυτρωτική δράση επαφής.
Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα από το στάδιο του σπόρου μέχρι τα 2-4 φύλλα.
Εφαρμόζεται με ψεκασμό του εδάφους (το οποίο θα πρέπει να είναι ποτισμένο) ή και των ζιζανίων με 60 λίτρα νερού ανά στρέμμα, πίεση χαμηλότερη από 2 atm (30 psi) και μπεκ τύπου σκούπας. Να αποφεύγεται η χρήση του σε οργανικά εδάφη.
Ψεκασμός φυλλώματος
Propaquizafop    10% . Ροδακινιά (30)
Agil 10 EC
Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο με διασυστηματική δράση σε αγρωστώδη ζιζάνια. Εφαρμόζεται με ψεκασμό των ζιζανίων με 20-60 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα, πίεση χαμηλότερη από 2-3 atm (45 psi) και μπεκ τύπου σκούπας.
Quizalofop-p-ethyl  Ροδακινιά (30)
Jaguar 5 EC
Ψεκασμός φυλλώματος (μεταφυτρωτικά). Στάδιο ζιζανίων από 2 φύλλα μέχρι τέλος αδελφώματος. Δόση: 100-300 κ.εκ. σκευ./στρ
Για ετήσια ζιζάνια δόση 100-140 και για πολυετή 200-300 κ.εκ. σκευ./στρέμμα.
Να αποφεύγεται ο ψεκασμός κατά τις ώρες της ημέρας που φυσά έντονα.
Με 500lt ψεκαστικού διαλύματος, ψεκάζουμε περίπου 30 στρέμματα επί των γραμμών.
Προσοχή!!! Να μην ψεκάζεται κανένα μέρος του δένδρου.
Παρότι πιστεύεται ότι εφόσον ο κορμός του δέντρου έχει ξυλοποιηθεί τα ζιζανιοκτόνα δεν προκαλούν πλέον προβλήματα, στην πράξη πολλές φορές έχει διαπιστωθεί το αντίθετο , καθώς παρατηρούνται σχισίματα στους κορμούς ειδικά μετά από εφαρμογές glyphosate ,τα οποία σχισίματα αποτελούν είσοδο για διάφορα ξυλοφάγα έντομα τα οποία δημιουργούν στην πορεία δευτερογενείς εντομολογικές προσβολές.
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα!
Φοράτε μάσκα σωματιδίων.
Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα- γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά.
Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.
Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανάκτηση ενέργειας.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα και εφόσον δεν υπάρχει νερό για να ξεπλύνετε τα χέρια σας, τρίψτε τα με χώμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!! ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΓΕΩΠΟΝΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ Η ΤΟΝ ΓΕΩΠΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΣΤΕ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου