Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

Εγκεκριμένα μυκητοκτόνα μηλιάς για το έτος 2013

boscalid 25,2% pyraclostrobin 12,8%
Bellis WG
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 7
Ο μέγιστος όγκος ψεκαστικού υγρού χρησιμοποιείται με τη μικρότερη δόση, ώστε η δόση ανά στρέμμα να είναι σταθερή (80 γρ σκευ./στρ). Επανάληψη ψεκασμών ανά 10-14 ημέρες.
 
Φουζικλάδιο μηλιάς    53-80 γρ σκευ./100 λίτρα νερό      
Ωίδιο    53-80 γρ σκευ./100 λίτρα νερό    
Χρησιμοποιείται κυρίως στον τελευταίο ψεκασμό πριν την συγκομιδή για τις ασθένειες ψυγείου στις οποίες είναι εξαιρετικό.
bupirimate 25%
Nimrod 25 EC
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 21
Η δόση, σε καμμία περίπτωση, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 60 κ.εκ./στρ. Μεσοδιάστημα εφαρμογών 14 ημέρες.
 
Ωίδιο    40-60 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό      
    Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής.    

Φουζικλάδι μηλιάς

Φουζικλάδιο μηλιάς
Venturia inaequalis
Η σοβαρότερη μυκητολογική ασθένεια της μηλιάς είναι το φουζικλάδιο της μηλιάς που οφείλεται στον μύκητα Venturia inaequalis του οποίου η ατελής μορφή, που είναι και η παρασιτική φάση του παθογόνου, ονομάζεται Spilocaea pomi (συν. Fusicladium dendriticum).
Προσβάλλει εκτός από την μηλιά, την μουσμουλιά και είδη του γένους Sorbus και Pyracantha.
Κατά την παρασιτική φάση το μυκήλιο του παθογόνου αναπτύσσεται μόνο ανάμεσα στην εφυμενίδα και την επιδερμίδα.
Είναι ευρύτατα διαδεδομένη σε όλες τις μηλοπαραγωγικές περιοχές.
Η ασθένεια είναι γνωστή και με τα ονόματα βούλα ή μουτζούρα ή εσχάρωση.
Γίνεται συστηματική καταπολέμηση της ασθένειας διότι:

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΟΜΟ DIABROTICA VIRGIFERA ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ημαθίας εκδόθηκε ανακοίνωση σχετική με την ισχύ της απόφασης για τον καθορισμό ζωνών για το έντομο Diabrotica Virgifera  στην καλλιέργεια του καλαμποκιού.

Την σχετική ανακοίνωση θα την βρείτε εδώ: