Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

Η καταπολέμηση των ζιζανίων σε καλλιέργειες κρεμμυδιού

Κ.Ν. Γιαννοπολίτη Γεωπόνου – Ζιζανιολόγου

Η καλλιέργεια του κρεμμυδιού, ιδιαίτερα εκείνη από σπόρο για παραγωγή ξηρών βολβών, είναι
πολύ ευαίσθητη στον ανταγωνισμό των ζιζανίων τα οποία όταν υπάρχουν σε μεγάλους αριθμούς
μπορεί να την οδηγήσουν σε πλήρη αποτυχία. Στο άρθρο παρουσιάζονται τα μέτρα που μπορεί
να πάρει ο καλλιεργητής για να περιορίσει τον ανταγωνισμό των ζιζανίων στις καλλιέργειες αυτές
αλλά και σε εκείνες από «κοκκάρι» για την παραγωγή «πράσινων» κρεμμυδιών. Ορισμένα από τα
μέτρα (καλλιεργητικά) που προτείνονται είναι χρήσιμα και σε όσους ασχολούνται με τη βιολογική
καλλιέργεια κρεμμυδιού.

Κατεβάστε το σε μορφή pdf από εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου