Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΒΥΤΙΟ

Όταν χρησιμοποιούμε παραπάνω από ένα προϊόντα για τον ψεκασμό, πρέπει να ακολουθούμε μια συγκεκριμένη σειρά ώστε να αποφευχθεί τυχόν αποτυχία στην ανάμειξη.

Αφού εισάγουμε το προϊόν στο βυτίο πρέπει να ολοκληρωθεί πλήρως η ανάμειξη και η διασπορά του σ’αυτό

Η τρόπος ανάμειξης των προϊόντων πρέπει να ακολουθεί την παρακάτω σειρά:

  1. Υδατοδιαλυτοί φάκελοι (Water – soluble bags)

  2. Βρέξιμοι / Διαλυτοί κόκκοι (WG, DF, SG)

  3. Βρέξιμες / Διαλυτές σκόνες ( WP, SP, WSP)

  4. Υδατικά διαλύματα (WSC, SL)

  5. Συμπυκνωμένα αιωρήματα ( SC, FLOW)

  6. Γαλακτωποιήσιμα υγρά/ Ελαιώδη γαλακτώματα (EC,EW)

  7. Επιφανειοδραστικά, Προσκολλητικά λάδια

  8. Υδατοδιαλυτά λιπάσματα

Διαβάστε προσεκτικά τις ετικέτες των προϊόντων

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου