Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Αλλαγές στα όρια των νιτρικών στα λαχανικά

Νέα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα νιτρικών σε λαχανικά και άλλα τρόφιμα καθορίζει νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αφορά σπανάκια, μαρούλια, ρόκα και μεταποιημένα τρόφιμα με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά.

Για τα παραπάνω λαχανικά υπάρχουν νεώτερες επιστημονικές εκτιμήσεις από την Ευρωπαϊκή Αρχή για τη Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και κρίθηκε σκόπιμη η επικαιροποίησή τους, με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1258/2011 που δημοσιεύθηκε στο τεύχος L 320/15 της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 3 Δεκεμβρίου.

Τα μέγιστα επίπεδα σε mg NO3 ανά kg διαμορφώνονται ως εξής:

1.1 Νωπό σπανάκι (Spinacia oleracea): 3 500

1.2 Σπανάκι συντηρημένο, βαθιάς κατάψυξης ή κατεψυγμένο: 2 000

1.3 Νωπά μαρούλια (Lactuca sativa L.) (μαρούλια προστατευόμενης και υπαίθριας καλλιέργειας) εξαιρουμένου του μαρουλιού που αναφέρεται στο σημείο 1.4

Συγκομιδή από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Μαρτίου:

μαρούλια που καλλιεργήθηκαν σε εγκατάσταση υπό κάλυψη: 5.000

μαρούλια που καλλιεργήθηκαν στο ύπαιθρο: 4.000

Συγκομιδή από την 1η Απριλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου:

μαρούλια που καλλιεργήθηκαν σε εγκατάσταση υπό κάλυψη: 4.000

μαρούλια που καλλιεργήθηκαν στο ύπαιθρο: 3.000

1.4 Μαρούλια τύπου “Iceberg”

Μαρούλια που καλλιεργήθηκαν σε εγκατάσταση υπό κάλυψη: 2.500

Μαρούλια που καλλιεργήθηκαν στο ύπαιθρο: 2.000

1.5 Ρόκα (Eruca sativa, Diplotaxis sp, Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

Συγκομιδή από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Μαρτίου: 7.000

Συγκομιδή από την 1η Απριλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου: 6.000

Μεταποιημένα τρόφιμα με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά: 200

Πηγή AGRONEWS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου