Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

Κατάρτιση Μητρώου Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΡΑΝΤΙΣΤΙΚΩΝ) (24/4/2013)

 
 
Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Ημαθίας, ανακοινώνεται ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4036/27-01-2012 (ΦΕΚ 8/τ Α’/27-01-2012), προκειμένου να καταρτισθεί το Μητρώο Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων, ( ΡΑΝΤΙΣΤΙΚΩΝ ), όσοι χρησιμοποιούν γεωργικά φάρμακα, κατά την επαγγελματική τους δραστηριότητα, υποχρεούνται, μέχρι 20 Μαΐου 2013, να καταθέσουν συμπληρωμένο το έντυπο, Απογραφικό Δελτίο Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων, στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ημαθίας, Γραφείο Εκμηχάνισης & Εξηλεκτρισμού Γεωργίας, Ελ. Βενιζέλου 2, 59300 Αλεξάνδρεια.( πρώην Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων).
Οι ενδιαφερόμενοι, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητας της ΠΕ Ημαθίας, για την παραλαβή του εντύπου (Απογραφικού Δελτίου), μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία μας, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή στην Ηλεκτρονική Δ/νση του Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. imathia.pkm.gov.gr
Το απογραφικό Δελτίο θα το βρείτε στην διεύθυνση:

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

Εγκεκριμένα εντομοκτόνα μαρουλιού για το έτος 2013

acetamiprid 20% (Profil 20 SG)
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2 Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 7

Αφίδες 25 γρ σκευ./στρ
Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai 3% (Xentari 3 WG)

Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 0
Εφαρμογή με την παρουσία των νεογέννητων νεαρών προνυμφών.

Πράσινο σκουλήκι 75-100 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Σποντόπτερα 75-100 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Φυλλοφάγες κάμπιες 75-100 γρ σκευ./100 λίτρα νερό

Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

Εγκεκριμένα μυκητοκτόνα μαρουλιού για το έτος 2013

Εφαρμογή με ριζοπότισμα των φυτών.
fosetyl 80% (Aliette 80 WG)
Στο σπορείο.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 14
Εφαρμογή κατά την σπορά και πριν τη μεταφύτευση.
Περονόσπορος 60 γρ σκευ./τ.μ.
propamocarb 72,2% (Previcur N 72,2 SL)
Κατά τη μεταφύτευση.
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 21
Σήψεις λαιμού-ριζών από Πύθιο ή Φυτόφθορα 150 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό
Πότισμα με 200 κ.εκ. διαλύματος/φυτό.
Εφαρμογή στο έδαφος, σ' όλη την έκταση.
Στο σπορείο.
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 21
Σήψεις λαιμού-ριζών από Πύθιο ή Φυτόφθορα
250 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό
Πότισμα με 2-4 λίτρα διαλύματος/τ.μ. αμέσως μετά τη σπορά.