Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

Εγκεκριμένα εντομοκτόνα μαρουλιού για το έτος 2013

acetamiprid 20% (Profil 20 SG)
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2 Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 7

Αφίδες 25 γρ σκευ./στρ
Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai 3% (Xentari 3 WG)

Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 0
Εφαρμογή με την παρουσία των νεογέννητων νεαρών προνυμφών.

Πράσινο σκουλήκι 75-100 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Σποντόπτερα 75-100 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Φυλλοφάγες κάμπιες 75-100 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki / Aizawai 3,8% (Agree 3,8 WP)

Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεογέννητων νεαρών προνυμφών.

Φυλλοφάγες κάμπιες
80-100 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki 3,2% (Bactospeine 3,2 WP)

Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 0
Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεογέννητων νεαρών προνυμφών.

Φυλλοφάγες κάμπιες
80-100 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
chlorpyrifos 5% (Cyren 5 GR)

Εφαρμογή στο έδαφος, μόνο στις γραμμές.
Κατά τη σπορά ή το φύτεμα.Αγρότιδες 1 χγρ σκευ./στρ
Κρεμυδοφάγος 1 χγρ σκευ./στρ
Μηλολόνθη (Ασπροσκούληκα) 1 χγρ σκευ./στρ

Εφαρμογή στο έδαφος, σ' όλη την έκταση.
Πριν τη σπορά ή φύτευση.Αγρότιδες 2-2,5 χγρ σκευ./στρ
Κρεμυδοφάγος 2-2,5 χγρ σκευ./στρ
Μηλολόνθη (Ασπροσκούληκα) 2-2,5 χγρ σκευ./στρ
Σιδεροσκούληκα 5-6 χγρ σκευ./στρ
Υλέμυια 5-6 χγρ σκευ./στρ
chlorantraniliprole 35% (Altacor 35 WG)

Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2 Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 1
Εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων στα νεότερα φύλλα. Μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-14 ημέρες.

Πράσινο σκουλήκι 8-12 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Σποντόπτερα 8-12 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
cypermethrin 10% (Sherpa 100 EC)

Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 7 για καλλιέργεια υπαίθρια, 7 για καλλιέργεια θερμοκηπίου

Αφίδες 37,5-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό

Οι μικρές δόσεις σκευάσματος ανά 100λιτρο χρησιμοποιούνται με τους μεγάλους όγκους ψεκαστικού διαλύματος και οι μεγάλες δόσεις σκευάσματος ανά 100λιτρο με τους μικρούς όγκους ψεκαστικού διαλύματος.
Πράσινο σκουλήκι 37,5-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό

Οι μικρές δόσεις σκευάσματος ανά 100λιτρο χρησιμοποιούνται με τους μεγάλους όγκους ψεκαστικού διαλύματος και οι μεγάλες δόσεις σκευάσματος ανά 100λιτρο με τους μικρούς όγκους ψεκαστικού διαλύματος.
deltamethrin 2,5% (Decis 2,5 EC)

Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3 Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 3
Μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες.

Αγρότιδες 30-50 κ.εκ. σκευ./στρ
Αφίδες 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό
Πράσινο σκουλήκι 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό
Σποντόπτερα 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό
Φυλλοφάγες κάμπιες 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό
emamectin benzoate 0,95% (Affirm 095 SG)

Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3 Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 3
Μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-14 ημέρες.

Πράσινο σκουλήκι 150 γρ σκευ./στρ
Σποντόπτερα 150 γρ σκευ./στρ
formetanate 50% (Dicarzol 50 SP)

Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 Εφαρμογή από την έναρξη της προσβολής έως το στάδιο των 4-6 φύλλων

Θρίπες 100 γρ σκευ./στρ
Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus 44,8% (Helicovex SC)

Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 12 Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 3
Στις καλλιέργειες υπαίθρου επανάληψη εφαρμογής κάθε 8 ηλιόλουστες ημέρες (2 μερικώς ηλιόλουστες ημέρες αντιστοιχούν σε 1 ηλιόλουστη). Στο θερμοκήπιο επανάληψη ανά 14 περίπου ημέρες. Για τη 2η και 3η γενιά χρησιμοποιήστε τη μέγιστη δόση.

Πράσινο σκουλήκι 10-100 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό

Εφαρμογές λίγο πριν ή και κατά την εκκόλαψη των αυγών του εντόμου. Απαιτούνται 2-3 εφαρμογές ανά γενιά. Η πρώτη εφαρμογή εξαρτάται από τις μετεωρολογικές και γεωγραφικές συνθήκες.
indoxacarb 30% (Steward 30 WG)

Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3 Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 1
Μεσοδιάστημα ψεκασμών 7-10 ημέρες.

Πλούζια 12,5 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Πράσινο σκουλήκι 12,5 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Σποντόπτερα 12,5 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
lambda cyhalothrin 10%( Karakas 10 CS)

Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2 Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 7
Μεσοδιάστημα ψεκασμών 14 ημέρες.

Αφίδες 12,5 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό
thiamethoxam 25% (Actara 25 WG)

Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2 Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 7

Αφίδες 15-20 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος 50-100 λίτρα νερό / στρέμμα.


Μεγάλη προσοχή στις ημέρες αναμονής πριν την συγκομιδή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου